Dlaczego podczas okresu jesienno-zimowego kratką wentylacyjną w łazience wwiewane jest zimne powietrze?
Budynki CzTBS wyposażone zostały w system wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja jest to proces wymiany powietrza w budynku ze zużytego (wilgotnego, o nieprzyjemnym zapachu z dużą zawartością dwutlenku węgla itp.) na świeże dostarczane z zewnątrz do pomieszczeń. Kratka wentylacyjna w kuchni i w łazience są elementami wywiewnymi, a nawiew następuje poprzez uchylone lub rozszczelnione okna z otwartymi nawietrzakami. W przypadku szczelnego zamknięcia okien następuje sprzężenie pomiędzy kominami w kuchni i łazience. Wówczas jeden z kominów wyciąga powietrze a drugi wdmuchuje. W takim przypadku wymiana powietrza omija inne pomieszczenia mieszkania. Siłą napędową wentylacji grawitacyjnej jest różnica temperatur i ciśnień między powietrzem na zewnątrz i wewnątrz budynku. Deszcz, wiatr, zmiany warunków pogodowych sprawiają, iż często zamykamy okna lub w ogóle ich nie otwieramy, ograniczając lub wręcz uniemożliwiając wentylację mieszkania.

Wentylacja pomieszczeń jest konieczna nie tylko dla poczucia komfortu, ale także ze względów bezpieczeństwa, gdyż nieprawidłowa eksploatacja mieszkania powoduje:
a) wzrost wilgoci a zatem pleśni i grzybów
b) wzrost zanieczyszczeń osadzających się na meblach,
c) gromadzenie się skroplonej pary wodnej na oknach,
d) brak wymiany powietrza może powodować gromadzenie się trujących tlenków np. CO,
e) zamiast wyrzucania zużytego powietrza przez kratki wentylacyjne może następować nawiewanie zimnego powietrza np. do łazienki.


Na suficie w łazience i w narożnikach sufitu w kuchni pojawiły się delikatne ogniska pleśni. Czy jest to związane z przeciekiem z wyższej kondygnacji?
Tego typu zjawisko jest w 99% przypadków spowodowane zbyt wysoką wilgotnością powietrza w pomieszczeniu (ponad 60%), co jest skutkiem złego wietrzenia lokalu (np. kratki wentylacyjne w łazience są zaklejone gazetami). Naloty należy usunąć środkiem zawierającym chlor, a wilgotność w mieszkaniu doprowadzić (poprzez częstą wymianę powietrza) do poziomu ok. 45%.

Dlaczego rano w okresie jesienno-zimowym na oknach pojawiają się krople wody, czy ma to związek z nieszczelnością okien?
Nie ma to związku z nieszczelnością okien. Ponieważ szyba jest najzimniejszym elementem przegrody jaką jest ściana zewnętrzna z wbudowanymi oknami, następuje na niej skroplenie się pary wodnej. Zjawisko to występuje jednak wyłącznie wtedy, gdy wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest ponadnormatywna. Efekt ten może też występować jeśli na oknie założono roletki w miarę szczelnie przylegające do ramy skrzydła – wtedy przy zaciągniętych roletkach ograniczamy ruch powietrza przy szybie powodując skraplanie wilgoci.

Przez zamontowane w oknach nawietrzaki zimą strasznie wieje - czy można je zamknąć/zakleić?
Zamontowane na oknach nawietrzaki są urządzeniami mającymi za zadanie dostarczać świeże powietrze do mieszkania w celu zapewnienia poprawnego działania wentylacji. W przypadku zamknięcia ich lub zaklejenia mogą wystąpić zjawiska opisane w pkt. 2 i 3.

Ilość zużywanej wody na fakturze zawsze podawana jest w liczbach całkowitych, tymczasem rzadko zdarza się, że dana rodzina zużyje dokładnie 3 bądź 5 m3. Z czego wynikają te zaokrąglenia i według jakiej zasady ilość zużytej wody jest zaokrąglana w dół bądź w górę?
Liczniki zamontowane w naszych zasobach posiadają dokładność  pomiarową 1 litr. Odczyt następuje co miesiąc przez system zdalnego odczytu mediów, z którego następuje import danych do systemu administracyjnego i księgowego, w którym dane wejściowe (3 cyfry po przecinku) są zaokrąglane do pełnych wartości wg następującej zasady:

Przykład:
W pierwszym m-cu stan licznika wyniósł 3,456 m3 – przy imporcie danych do bazy zużycie zostaje zapisane jako 3 m3 (czyli naliczono o 0,456 metra za mało). W następnym m-cu  stan licznika wyniósł (narastająco) 6,879 m3 – przy imporcie do bazy zużycie zostaje zapisane jako 7m3 – 3m3 (z poprzedniego miesiąca) czyli 4 m3. Sumując  te dwa miesiące płacicie państwo zawsze za tę ilość, która faktycznie została zużyta. Reasumując – jeśli zużycie wody nie przekroczy 0,5 m3 jest naliczane jako „0”,  jeśli przekroczy 0,5 m3 jest zaliczane jako „1”. Naliczenie jest prawidłowe z tym , że niepełne m3  zostają przesunięte w czasie.

Moim zdaniem zużycie ciepła na ogrzewanie mieszkania jest zbyt duże – prawie cały dzień nikogo nie ma w domu, a grzejemy tylko kilka godzin wieczorem i to tylko w pokojach. Co może by przyczyną?
Zamontowane w naszych mieszkaniach grzejniki są wyposażone w głowice termostatyczne, które przy odpowiedniej nastawie (w zależności jaki komfort cieplny użytkownik preferuje) na 2, 3 lub więcej mają za zadanie dogrzać pomieszczenie do zadanej temperatury i się wyłączyć. Częstym błędem jest wyłączanie grzejników na „0” przy wyjściu do pracy i grzanie na max, po powrocie do domu – w czasie naszej nieobecności mieszkanie wyziębi się na tyle mocno, że grzejniki pracując wieczorem pozornie krótko zużyją więcej energii do ogrzania pomieszczeń, niż byłoby potrzeba do utrzymania stałej temperatury przez cały dzień. Najbardziej ekonomiczne jest ustawienie głowic we wszystkich pomieszczeniach tak, aby grzejniki były letnie (nie gorące!) i pozostawienie takiego ustawienia przez cały dzień.

Dlaczego kaloryfer po włączeniu nie nagrzewa się cały – do połowy jest zimny?
W takim przypadku należy odpowietrzyć grzejnik za pomocą odpowietrznika, który jest zamontowany z boku grzejnika po przeciwnej stronie głowicy termostatycznej.

Dlaczego pomimo, że używamy ciepłą wodę na fakturze nie widnieje pozycja „podgrzanie wody” lub „ciepła woda” (dotyczy budynków 4FGH, 23 i 29)?
W w/w budynkach zastosowano indywidualne wymienniki ciepła (logotermy). Ciepła woda przygotowywana jest dla każdego mieszkania osobno z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z instalacji centralnego ogrzewania (logoterma działa jak dodatkowy „grzejnik” służący do podgrzewania wody). Dlatego koszty ciepła zużytego do podgrzania wody i do ogrzania mieszkania ujęte są razem w pozycji „centralne ogrzewanie – opłata zmienna”.

Kiedy można zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela?

W przypadku zalania przez sąsiada należy poprosić go o przedstawienie polisy ubezpieczeniowej i wtedy we wniosku o wypłatę odszkodowania należy podać jej numer jako polisę osoby odpowiedzialnej za szkodę.
Jeżeli szkoda została spowodowana z winy właściciela budynku (czyli CzTBS) należy najpierw zgłosić ten fakt do biura CzTBS i potem w uzgodnieniu z pracownikiem wystąpić o odszkodowanie do ubezpieczyciela. Jeśli szkody nie zostały wyrządzone na mieniu ruchomym, wówczas CzTBS usuwa uszkodzenia na własny koszt bez zgłoszenia tego faktu do ubezpieczyciela.
Nie można bez wcześniejszego zgłoszenia  szkody do biura CzTBS wystąpić do ubezpiezpieczyciela o wypłatę odszkodowania – tego typu wnioski nie będą potwierdzane przez pracowników CzTBS.

Dlaczego po otwarciu kranu z ciepłą wodą leci chłodna woda, trzeba odczekać kilkanaście sekund żeby poleciała woda ciepła?
W naszych budynkach piony instalacyjne z wodą i centralnym ogrzewaniem są zlokalizowane na klatkach schodowych w szachtach technicznych. Z tego miejsca jest rozprowadzona instalacja do mieszkań w poziomie. Zazwyczaj odległość  od szachtu na klatce do punktu odbioru w mieszkaniu (tj. kranu w łazience lub kuchni) wynosi klika metrów. Ciepła woda krąży w pionach na klatce schodowej, a w momencie otwarcia kranu musimy wypuścić wodę chłodną, która znajduje się w rurze pomiędzy kranem a pionem i dopiero wtedy woda ciepła dotrze do miejsca odbioru.

W okresie letnim i zimowym zauważam regularnie problemy z zamykaniem i otwieraniem okien/drzwi balkonowych. Komu zgłosić ten problem?
Generalnie problem dotyczy tylko regulacji drzwi/okien na zawiasach. Ze względu na duże wahania temperatury tworzywo, z którego są wykonane okna kurczy się i rozpręża co powoduje konieczność regulacji przynajmniej raz w roku. Są to czynności związane z eksploatacją mieszkania i należą do obowiązków najemcy. W biurze CzTBS jest dostępna dla zainteresowanych osób instrukcja regulacji okien i drzwi.

 
Serwis internetowy www.cztbs.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.    ZAMKNIJ