Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem jest:

„Remont dachu oraz adaptacja poddaszy nieużytkowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 25 na os. Leśnym w Koziegłowach na 10 lokali mieszkalnych”

Termin składania ofert: 20.12.2017 godzina 9.00

Zamawiający zamierza zorganizować wizję lokalną dla potencjalnych, zainteresowanych Wykonawców.

Termin wizji lokalnej: 06.12.2017 godzina 10.00.

Spotkanie w biurze Czerwonackiego TBS: os. Leśne 24C, Koziegłowy.

 

Formularze (format .doc) lub (format .pdf)

 

Dodano 21.12.2017 r.:

 
Serwis internetowy www.cztbs.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.    ZAMKNIJ