Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem jest:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czerwonaku

przy ul. Gdyńskiej, działka ewid. nr 1/2, obręb Czerwonak”

Uwaga: zmiana terminu składania ofert: 27.03.2018 godzina 9.00

Formularze (format .doc) lub (format .pdf)

 

Dodano 13.03.2018r.:Dodano 22.03.2018r.:
Formularze – poprawione (format .doc) lub (format .pdf)

Dodano 27.03.2018r.:

Dodano 19.04.2018r.:

 
Serwis internetowy www.cztbs.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.    ZAMKNIJ