Jak zostać najemcą mieszkania w Czerwonackim TBS?

Najemcą mieszkania w CzTBS może zostać osoba, która w dniu objęcia lokalu nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w miejscowości Koziegłowy. Warunek ten dotyczy również osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania. O najem mieszkania w zasobach CzTBS może ubiegać się osoba mogąca udokumentować w momencie składania wniosku stałe źródło dochodu oraz nie przekraczająca górnej granicy dochodu określonej w ustawie z dnia 26 października 1995r „o niektórych formach popierania budownictwa społecznego”.

Dochód nie może przekroczyć 1,3 przeciętnego wynagrodzenia w województwie o:

  • 20% w przypadku osoby samotnej,
  • 80% w gospodarstwie składającym się z dwóch osób,
  • 40% na każdą dodatkową osobę wspólnie zamieszkującą w danym mieszkaniu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 roku określa minimalną powierzchnię użytkową mieszkań oddawanych w najem gospodarstwom domowym o określonej liczbie osób:

ilość osób w gospodarstwie domowym minimalna powierzchnia użytkowa mieszkania w m²
1 25
2 25
3 32
4 44
5 52
6 63
6 i więcej 69


Kolejne etapy ubiegania się o mieszkanie
w Czerwonackim Towarzystwie Budownictwa Społecznego

I. Wniosek

Pierwszym etapem ubiegania się o mieszkanie jest złożenie wniosku wraz z deklaracją o dochodach poświadczoną przez zakład pracy. Wniosek i deklarację można pobrać tutaj.
Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w biurze CzTBS lub przesłać pocztą. Nie rejestrujemy wniosków przesłanych faxem lub e-mailem.

Po złożeniu wniosek jest rozpatrywany przez komisję kwalifikacyjną. Wniosek osoby, która nie otrzymała przydziału na mieszkanie a spełnia kryteria ustawowe przedstawiony będzie na kolejnych posiedzeniach komisji.

II. Umowy i wpłaty

Kolejnym etapem jest podpisanie w terminie wskazanym przez CzTBS umowy partycypacyjnej. W umowie partycypacyjnej wskazany jest termin wpłaty partycypacji. Nie dokonanie wpłaty w terminie powoduje rozwiązanie umowy partycypacyjnej.Na miesiąc przed oddaniem mieszkania podpisywana jest z najemcą umowa najmu. Jest ona zawierana na czas nieokreślony. W umowie najmu podany jest termin wpłaty kaucji. Dokonanie wpłaty kaucji jest warunkiem otrzymania kluczy do mieszkania.

W przypadku rozwiązania umowy najmu i umowy partycypacyjnej CzTBS dokonuje zwrotu partycypacji. Partycypacja jest zwracana w wartości nominalnej. Najemcy zwracana jest również kaucja pomniejszona o ewentualne zaległości czynszowe oraz o koszty doprowadzenia lokalu do stanu pierwotnego. Kaucja jest waloryzowana.

Książeczki mieszkaniowe

Zgodnie z przepisami Banku PKO BP S.A. likwidacja książeczki mieszkaniowej może nastąpić dopiero po dokonaniu wpłaty co najmniej połowy partycypacji.

 
Serwis internetowy www.cztbs.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.    ZAMKNIJ