Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem jest:

„Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach”

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 09.10.2019 godzina 9.00

 

Formularze (format .doc) lub (format .pdf)

 

Dodano 02.10.2019r.:

 
Dodano 09.10.2019 r.:

 
Dodano 17.10.2019 r.:

 
Dodano 17.10.2019r.:

 

 
Serwis internetowy www.cztbs.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.    ZAMKNIJ