Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie […]

NUMER ALARMOWY tel. 112 Komisariat Policji w Czerwonaku tel. 61 841 49 40 Radiowóz Policji w Czerwonaku tel. 722 292 292 Straż Gminna w Czerwonaku tel. 601 535 019 ENEA – informacja o awariach tel. 991 Pogotowie Gazownia tel. 992 Pogotowie Dalkia tel. 993 Pogotowie Aquanet tel. 994 Policja tel. 997 Straż Pożarna tel. 998 […]

 
Serwis internetowy www.cztbs.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.    ZAMKNIJ