Zamawiający (Organizator Konkursu) wzywa Uczestników konkursu, którzy składając prace konkursowe w II etapie konkursu oznaczyli je poniższymi numerami indentyfikacyjnymi: 687432 090112 584279 do złożenia (uzupełnienia) dokumentu wymaganego zgodnie z treścią pkt XIII.3 Regulaminu konkursu t.j.: ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI  NA PODSTAWIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ KOSZTÓW OPRACOWANIA: WIELOBRANŻOWYCH PROJEKTÓW BUDOWLANYCH, WYKONAWCZYCH, STWiOR, PRZEDMIARÓW I KOSZTORYSÓW […]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 907 ze zmianami), o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem jest: […]

 
Serwis internetowy www.cztbs.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.    ZAMKNIJ